månadsarkiv: mars 2023

Sluta inte använda förvaringslådor i plast

En förvaringslåda i plast ger utmärkt skydd för de saker som förvaras i den. Detta användningsområde för plast har fler fördelar än nackdelar. Begrunda detta.

Plast har fått dåligt rykte på senare år. Ett dåligt rykte som tyvärr är ganska oförtjänt vad gäller många av de användningsområden som finns. Visst är det fruktansvärt när man ser vilda djur som har fastnat i plastskräp som på grund av brist på eftertanke har hamnat i vår natur. Eller de enorma havsytor som täcks av allsköns plastprodukter som drivit samman.

Med tanke på att plast knappt bryts ned alls i naturen så råder det inget tvivel om att vi inte kan tillåta sådant att fortsätta. Men detta gäller nästan uteslutande enbart för engångsprodukter av plast. För produkter som är avsedda för en längre tids användning så kan plast fortfarande mycket väl vara det bästa materialvalet.

Förvaringslådan av plast förtjänar sin existens

Plast har faktiskt fantastiska egenskaper på många sätt. De första plastmaterial som började produceras en gång i tiden innebar till exempel en revolutionerande förbättring av hållbarheten för livsmedel. Och idag är ju matsvinnet en stor miljöfråga. Här gäller det alltså att balansera vinsten med att kunna ge matvaror lång hållbarhet mot plastens eventuella negativa effekter.

Ta, som exempel, en förvaringslåda i plast. Den kan användas på nästan oändligt många sätt. Den skyddar de saker som läggs i den. Och om man, efter lång tids användning, gör sig av med den på ett ansvarsfullt sätt så ger den nya plastprodukter, eller energi. Sådana plastprodukter förtjänar verkligen sin plats i vårt samhälle.

Vad är ett dödsbo?

Om en person avlider så upphör denne inte att gälla som en juridisk person förrän man fördelat hans dödsbo. Ett dödsbo är således den avlidnes samlade tillgångar och eventuella skulder och detta innebär att de efterlevande måste dela upp detta. Det viss säga här; man reglerar eventuella skulder och man ser till att tillgångarna delas enligt vår arvsrätt. Här kan det uppstå problem och det bästa är att man vid en delning av ett dödsbo anlitar en extern person – en bodelningsman – som sköter detta och ser till att allting sköts enligt vedertagna regler.

Om en person i exempelvis Stockholm avlider och dennes dödsbo ska fördelas så ska de anhöriga således försöka ta hjälp av en bodelningsman och se till att denne tar hand om allting. I detta ligger att man även betalar för den avlidnes begravning i Stockholm och allt som rör detta – gravsten, kista, nekrolog, hyra av lokal för minnesstund etc – och att man därefter ser över vilka tillgångar som den avlidne lämnat efter sig. Vi kan här säga att denne man i Stockholm har lämnat efter sig ett hus – väldigt värdefullt – samt en bil – även den av visst värde – och ett bankkonto där ungefär 200 000 kronor finns. Här börjar man då att se hur skulderna ser ut.

Denna man har ett lån på huset i Stockholm som ligger på en miljon kronor och huset är idag värderat till sex miljoner kronor – kom ihåg att detta inte är ovanligt gällande ett dödsbo i Stockholm – och att hans bil har ett värde av femtio tusen kronor. Familjen – arvingarna – vill här att huset säljs då ingen av dem är intresserad av att köpa ut någon annan. Huset säljs således och här ser man att efter att lånet på en miljon har reglerats att det återstår fem miljoner för husförsäljningen och därefter femtio tusen kronor för bilen som även den säljs. Och – de samlade egendomarna på tvåhundratusen kommer även de att så småningom att fördelas mellan familjemedlemmarna.

Här kommer således detta dödsbo i Stockholm att i slutändan ha större tillgångar än skulder – men vad skulle ske om det motsatta inträffade?

Skulder regleras först

Vi säger här att denne man haft stora skulder vid sidan av – han har tagit lån för at täcka upp ett långvarigt spelmissbruk och han har hela tiden haft sitt hus som säkerhet. Vi ponerar att detta dödsbo i Stockholm först måste lösa dessa och då hamnar vi i ett annat läge. Först kommer här nämligen hans bank och andra eventuella långivare att kunna kräva att deras skulder regleras och detta har de också rätt att göra.

Vidare – om detta dödsbo överhuvudtaget inte skulle ha några som helst tillgångar – vad händer då? Ja, här sätts detta dödsbo i Stockholm helt enkelt i konkurs och de långivare som finns kommer således inte att få sina pengar tillbaka. De kan nämligen inte kräva att de efterlevande ska betala då vår lag – tack och lov – inte fungerar på det sättet.