Vad är ett dödsbo?

Om en person avlider så upphör denne inte att gälla som en juridisk person förrän man fördelat hans dödsbo. Ett dödsbo är således den avlidnes samlade tillgångar och eventuella skulder och detta innebär att de efterlevande måste dela upp detta. Det viss säga här; man reglerar eventuella skulder och man ser till att tillgångarna delas enligt vår arvsrätt. Här kan det uppstå problem och det bästa är att man vid en delning av ett dödsbo anlitar en extern person – en bodelningsman – som sköter detta och ser till att allting sköts enligt vedertagna regler.

Om en person i exempelvis Stockholm avlider och dennes dödsbo ska fördelas så ska de anhöriga således försöka ta hjälp av en bodelningsman och se till att denne tar hand om allting. I detta ligger att man även betalar för den avlidnes begravning i Stockholm och allt som rör detta – gravsten, kista, nekrolog, hyra av lokal för minnesstund etc – och att man därefter ser över vilka tillgångar som den avlidne lämnat efter sig. Vi kan här säga att denne man i Stockholm har lämnat efter sig ett hus – väldigt värdefullt – samt en bil – även den av visst värde – och ett bankkonto där ungefär 200 000 kronor finns. Här börjar man då att se hur skulderna ser ut.

Denna man har ett lån på huset i Stockholm som ligger på en miljon kronor och huset är idag värderat till sex miljoner kronor – kom ihåg att detta inte är ovanligt gällande ett dödsbo i Stockholm – och att hans bil har ett värde av femtio tusen kronor. Familjen – arvingarna – vill här att huset säljs då ingen av dem är intresserad av att köpa ut någon annan. Huset säljs således och här ser man att efter att lånet på en miljon har reglerats att det återstår fem miljoner för husförsäljningen och därefter femtio tusen kronor för bilen som även den säljs. Och – de samlade egendomarna på tvåhundratusen kommer även de att så småningom att fördelas mellan familjemedlemmarna.

Här kommer således detta dödsbo i Stockholm att i slutändan ha större tillgångar än skulder – men vad skulle ske om det motsatta inträffade?

Skulder regleras först

Vi säger här att denne man haft stora skulder vid sidan av – han har tagit lån för at täcka upp ett långvarigt spelmissbruk och han har hela tiden haft sitt hus som säkerhet. Vi ponerar att detta dödsbo i Stockholm först måste lösa dessa och då hamnar vi i ett annat läge. Först kommer här nämligen hans bank och andra eventuella långivare att kunna kräva att deras skulder regleras och detta har de också rätt att göra.

Vidare – om detta dödsbo överhuvudtaget inte skulle ha några som helst tillgångar – vad händer då? Ja, här sätts detta dödsbo i Stockholm helt enkelt i konkurs och de långivare som finns kommer således inte att få sina pengar tillbaka. De kan nämligen inte kräva att de efterlevande ska betala då vår lag – tack och lov – inte fungerar på det sättet.