Kategoriarkiv: Juridik

Vad är ett dödsbo?

Om en person avlider så upphör denne inte att gälla som en juridisk person förrän man fördelat hans dödsbo. Ett dödsbo är således den avlidnes samlade tillgångar och eventuella skulder och detta innebär att de efterlevande måste dela upp detta. Det viss säga här; man reglerar eventuella skulder och man ser till att tillgångarna delas enligt vår arvsrätt. Här kan det uppstå problem och det bästa är att man vid en delning av ett dödsbo anlitar en extern person – en bodelningsman – som sköter detta och ser till att allting sköts enligt vedertagna regler.

Om en person i exempelvis Stockholm avlider och dennes dödsbo ska fördelas så ska de anhöriga således försöka ta hjälp av en bodelningsman och se till att denne tar hand om allting. I detta ligger att man även betalar för den avlidnes begravning i Stockholm och allt som rör detta – gravsten, kista, nekrolog, hyra av lokal för minnesstund etc – och att man därefter ser över vilka tillgångar som den avlidne lämnat efter sig. Vi kan här säga att denne man i Stockholm har lämnat efter sig ett hus – väldigt värdefullt – samt en bil – även den av visst värde – och ett bankkonto där ungefär 200 000 kronor finns. Här börjar man då att se hur skulderna ser ut.

Denna man har ett lån på huset i Stockholm som ligger på en miljon kronor och huset är idag värderat till sex miljoner kronor – kom ihåg att detta inte är ovanligt gällande ett dödsbo i Stockholm – och att hans bil har ett värde av femtio tusen kronor. Familjen – arvingarna – vill här att huset säljs då ingen av dem är intresserad av att köpa ut någon annan. Huset säljs således och här ser man att efter att lånet på en miljon har reglerats att det återstår fem miljoner för husförsäljningen och därefter femtio tusen kronor för bilen som även den säljs. Och – de samlade egendomarna på tvåhundratusen kommer även de att så småningom att fördelas mellan familjemedlemmarna.

Här kommer således detta dödsbo i Stockholm att i slutändan ha större tillgångar än skulder – men vad skulle ske om det motsatta inträffade?

Skulder regleras först

Vi säger här att denne man haft stora skulder vid sidan av – han har tagit lån för at täcka upp ett långvarigt spelmissbruk och han har hela tiden haft sitt hus som säkerhet. Vi ponerar att detta dödsbo i Stockholm först måste lösa dessa och då hamnar vi i ett annat läge. Först kommer här nämligen hans bank och andra eventuella långivare att kunna kräva att deras skulder regleras och detta har de också rätt att göra.

Vidare – om detta dödsbo överhuvudtaget inte skulle ha några som helst tillgångar – vad händer då? Ja, här sätts detta dödsbo i Stockholm helt enkelt i konkurs och de långivare som finns kommer således inte att få sina pengar tillbaka. De kan nämligen inte kräva att de efterlevande ska betala då vår lag – tack och lov – inte fungerar på det sättet.

Arvsrätt en komplicerad fråga

Arv och arvsrätt är en komplicerad fråga. Ibland leder arv till konflikter. Framför allt om det finns gårdar eller andra intressen. Testamente är bra men vad gör man när det inte finns något?

När en anhörig avlider utan testamente kan det uppstå problem. Framför allt om det finns arv som rör gårdar eller det finns ekonomiska intressen. Det kan till och med bli diskussioner om vasen som den avlidne fick i dopgåva. Så vikten av testamente går inte nog att betona. Arvsrätt är komplicerat och det är inte helt lätt att sätta sig in i. Framför allt inte om det finns barn från tidigare äktenskap. Testamenten kan också vara fallgropar om du inte tagit hjälp av en jurist. För det går att inte att skriva bort barn ur testamenten som på amerikanska filmer.

Juridiska fallgropar

En klassisk fallgrop är samboskapet. I Sverige är det många som väljer att leva tillsammans utan att gifta sig. En sambo har inte samma rätt till arv och skulle det inte finnas testamente kan du få lämna hus eller hem om din sambo avlider. Finns det barn med i bilden från tidigare förhållande kan det bli än mer komplicerat. Skulle det bli konflikter är det bäst att kontakta en jurist som hjälper dig. Sorgeprocessen kommer ofta tillsammans med starka känslor, även om det inte fanns slitningar innan. Därför kan det vara en bra idé att kontakta specialister på arvsrätt redan innan konflikterna uppstår. Då blir allt enligt arvsrätten redan från början och ni slipper konflikter efter.