Arvsrätt en komplicerad fråga

Arv och arvsrätt är en komplicerad fråga. Ibland leder arv till konflikter. Framför allt om det finns gårdar eller andra intressen. Testamente är bra men vad gör man när det inte finns något?

När en anhörig avlider utan testamente kan det uppstå problem. Framför allt om det finns arv som rör gårdar eller det finns ekonomiska intressen. Det kan till och med bli diskussioner om vasen som den avlidne fick i dopgåva. Så vikten av testamente går inte nog att betona. Arvsrätt är komplicerat och det är inte helt lätt att sätta sig in i. Framför allt inte om det finns barn från tidigare äktenskap. Testamenten kan också vara fallgropar om du inte tagit hjälp av en jurist. För det går att inte att skriva bort barn ur testamenten som på amerikanska filmer.

Juridiska fallgropar

En klassisk fallgrop är samboskapet. I Sverige är det många som väljer att leva tillsammans utan att gifta sig. En sambo har inte samma rätt till arv och skulle det inte finnas testamente kan du få lämna hus eller hem om din sambo avlider. Finns det barn med i bilden från tidigare förhållande kan det bli än mer komplicerat. Skulle det bli konflikter är det bäst att kontakta en jurist som hjälper dig. Sorgeprocessen kommer ofta tillsammans med starka känslor, även om det inte fanns slitningar innan. Därför kan det vara en bra idé att kontakta specialister på arvsrätt redan innan konflikterna uppstår. Då blir allt enligt arvsrätten redan från början och ni slipper konflikter efter.